ddnong
hotlinesct
Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ

Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ

Trái cây thứ 7 của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên vào Mỹ, trước đó là 6 loại quả tươi khác gồm Xoài, Nhãn, Vải, Chôm chôm, Vú sữa và Thanh long. Riêng Thanh long phía Mỹ đang xem xét nhập khẩu chính ngạch cả 3 loại giống Thanh long ruột đỏ, Thanh long ruột trắng và Thanh long vỏ vàng ruột trắng. Thị trường Mỹ khắt khe đối với nông sản tươi là vậy nhưng nông sản sau sơ chế, chế biến đang có thêm cơ hội xuất khẩu rất lớn vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều này mở ra cơ hội cho nông sản của tỉnh Bình Phước cả về rau, củ, quả và hạt. Bình Phước đã có thời gian dài xuất khẩu mạnh mẽ Hạt điều, Hạt tiêu, Mủ cao su vào Mỹ sẽ giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Bình Phước củng cố thêm lựa chọn xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường Bắc Mỹ khác.

Xem tiếp...

 
Banner ngang ATTP
Thông tin thị trường - xúc tiến thương mại
 • Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ
   01/07/2022 09:00

  Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ

  Trái cây thứ 7 của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên vào Mỹ, trước đó là 6 loại quả tươi khác gồm Xoài, Nhãn, Vải, Chôm chôm, Vú sữa và Thanh long. Riêng Thanh long phía Mỹ đang xem xét nhập khẩu chính ngạch cả 3 loại giống Thanh long ruột đỏ, Thanh long ruột trắng và Thanh long vỏ vàng ruột trắng. Thị trường Mỹ khắt khe đối với nông sản tươi là vậy nhưng nông sản sau sơ chế, chế biến đang có thêm cơ hội xuất khẩu rất lớn vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều này mở ra cơ hội cho nông sản của tỉnh Bình Phước cả về rau, củ, quả và hạt. Bình Phước đã có thời gian dài xuất khẩu mạnh mẽ Hạt điều, Hạt tiêu, Mủ cao su vào Mỹ sẽ giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Bình Phước củng cố thêm lựa chọn xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường Bắc Mỹ khác.
  Cấp đông: cơ hội Bình Phước xuất khẩu trái vào Nhật mà còn rau củ
   30/06/2022 21:10

  Cấp đông: cơ hội Bình Phước xuất khẩu trái vào Nhật mà còn rau củ

  Thị trường dịch vụ cấp đông trái cây như Sầu riêng đang có xu hướng phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giúp bảo quản trái cây trong mùa vụ thu hoạch tập trung, tăng hiệu quả trong tiêu thụ sản phẩm mau hỏng, đảm bảo ổn định thu nhập người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong suốt chuỗi sản xuất và phân phối trái cây. Thực tế này thêm cơ hội cho trái cây của Bình Phước xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản mà còn mở cơ hội cho thị trường xuất khẩu rau củ cấp đông trước khi Bình Phước mở rộng quy mô và phát triển nền tảng nông nghiệp công nghệ cao.
 • Cơ hội nào cho Sầu riêng trồng tại Bình Phước xuất khẩu vào Nhật Bản
   30/06/2022 17:49

  Cơ hội nào cho Sầu riêng trồng tại Bình Phước xuất khẩu vào Nhật Bản

  Cả 4 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Malaysia đều xuất khẩu được Sầu riêng vào Nhật Bản với quy mô nhỏ. Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản khoảng 300 tấn, trong khi đó Thái Lan (260 tấn), Philippines (17 tấn) và Malaysia (4 tấn). Đây là cơ sở để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp ở Bình Phước có thể khởi động một chương trình xuất khẩu Sầu riêng vào Nhật Bản bên cạnh những nỗ lực xuất khẩu vào các thị trường khác.
  Cơ hội cấp đông nguyên trái và tách múi Sầu riêng tại Bình Phước
   30/06/2022 07:40

  Cơ hội cấp đông nguyên trái và tách múi Sầu riêng tại Bình Phước

  Sầu riêng đang được phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia, tại Việt Nam Sầu riêng cũng đang được đẩy mạnh trồng ở nhiều địa phương và tỉnh Bình Phước. Theo Niên giám thống kê năm 2020 tỉnh Bình Phước thì diện tích trồng Sầu riêng của tỉnh đã là 2.827 ha, phân đều ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trong đó nhiều nhất tại huyện Bù Đăng với tỷ trọng 36,5%. Tiên phong trồng Sầu riêng quy mô lớn như Thái Lan và Malaysia bắt đầu lo ngại khủng hoảng thừa thì người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong tỉnh Bình Phước bắt đầu tính tới cấp đông nguyên trái và tách múi Sầu riêng. Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện đầu tư hạng mục này để mở ra cơ hội cho việc tiêu thụ hiệu quả hơn ở trong nước và xuất khẩu cho gần 11.250 tấn mỗi năm.
 • Cơ hội xuất khẩu trái Bưởi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
   29/06/2022 13:10

  Cơ hội xuất khẩu trái Bưởi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  Mặc dù trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa có vùng trồng Bưởi được đăng ký mã số vùng trồng xuất khẩu nhưng Bưởi được trồng phổ biến ở các địa phương của tỉnh. Niên giám thống kê năm 2020 tỉnh Bình Phước tính chung Bưởi trong nhóm cây Cam, Quýt với tổng diện tích trồng khoảng 1.774 ha phân đều trên tất cả 11 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh. Những năm qua nhiều người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trồng Bưởi đã định hướng xuất khẩu chính ngạch, nhu cầu này là khả quan khi đối mặt với những thuận lợi và khó khăn cần giải quyết.

Banner Price and Business 01 (2)
SCT011
sangd
Liên kết website

 

Góc quảng cáo
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ  

Trái cây thứ 7 của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên vào Mỹ, trước đó là 6 loại quả tươi khác gồm Xoài, Nhãn, Vải, Chôm chôm, Vú sữa và Thanh long. Riêng Thanh long phía Mỹ đang xem xét nhập khẩu chính ngạch cả 3 loại giống Thanh long ruột đỏ, Thanh long ruột trắng và Thanh long vỏ vàng ruột trắng. Thị trường Mỹ khắt khe đối với nông sản tươi là vậy nhưng nông sản sau sơ chế, chế biến đang có thêm cơ hội xuất khẩu rất lớn vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều này mở ra cơ hội cho nông sản của tỉnh Bình Phước cả về rau, củ, quả và hạt. Bình Phước đã có thời gian dài xuất khẩu mạnh mẽ Hạt điều, Hạt tiêu, Mủ cao su vào Mỹ sẽ giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Bình Phước củng cố thêm lựa chọn xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường Bắc Mỹ khác.

Xem tiếp 

Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ  

Trái cây thứ 7 của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên vào Mỹ, trước đó là 6 loại quả tươi khác gồm Xoài, Nhãn, Vải, Chôm chôm, Vú sữa và Thanh long. Riêng Thanh long phía Mỹ đang xem xét nhập khẩu chính ngạch cả 3 loại giống Thanh long ruột đỏ, Thanh long ruột trắng và Thanh long vỏ vàng ruột trắng. Thị trường Mỹ khắt khe đối với nông sản tươi là vậy nhưng nông sản sau sơ chế, chế biến đang có thêm cơ hội xuất khẩu rất lớn vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều này mở ra cơ hội cho nông sản của tỉnh Bình Phước cả về rau, củ, quả và hạt. Bình Phước đã có thời gian dài xuất khẩu mạnh mẽ Hạt điều, Hạt tiêu, Mủ cao su vào Mỹ sẽ giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Bình Phước củng cố thêm lựa chọn xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường Bắc Mỹ khác.

Xem tiếp 

 
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ  

Trái cây thứ 7 của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên vào Mỹ, trước đó là 6 loại quả tươi khác gồm Xoài, Nhãn, Vải, Chôm chôm, Vú sữa và Thanh long. Riêng Thanh long phía Mỹ đang xem xét nhập khẩu chính ngạch cả 3 loại giống Thanh long ruột đỏ, Thanh long ruột trắng và Thanh long vỏ vàng ruột trắng. Thị trường Mỹ khắt khe đối với nông sản tươi là vậy nhưng nông sản sau sơ chế, chế biến đang có thêm cơ hội xuất khẩu rất lớn vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều này mở ra cơ hội cho nông sản của tỉnh Bình Phước cả về rau, củ, quả và hạt. Bình Phước đã có thời gian dài xuất khẩu mạnh mẽ Hạt điều, Hạt tiêu, Mủ cao su vào Mỹ sẽ giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Bình Phước củng cố thêm lựa chọn xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường Bắc Mỹ khác.

Xem tiếp 

Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ  

Trái cây thứ 7 của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên vào Mỹ, trước đó là 6 loại quả tươi khác gồm Xoài, Nhãn, Vải, Chôm chôm, Vú sữa và Thanh long. Riêng Thanh long phía Mỹ đang xem xét nhập khẩu chính ngạch cả 3 loại giống Thanh long ruột đỏ, Thanh long ruột trắng và Thanh long vỏ vàng ruột trắng. Thị trường Mỹ khắt khe đối với nông sản tươi là vậy nhưng nông sản sau sơ chế, chế biến đang có thêm cơ hội xuất khẩu rất lớn vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều này mở ra cơ hội cho nông sản của tỉnh Bình Phước cả về rau, củ, quả và hạt. Bình Phước đã có thời gian dài xuất khẩu mạnh mẽ Hạt điều, Hạt tiêu, Mủ cao su vào Mỹ sẽ giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Bình Phước củng cố thêm lựa chọn xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường Bắc Mỹ khác.

Xem tiếp 

 
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ  

Trái cây thứ 7 của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên vào Mỹ, trước đó là 6 loại quả tươi khác gồm Xoài, Nhãn, Vải, Chôm chôm, Vú sữa và Thanh long. Riêng Thanh long phía Mỹ đang xem xét nhập khẩu chính ngạch cả 3 loại giống Thanh long ruột đỏ, Thanh long ruột trắng và Thanh long vỏ vàng ruột trắng. Thị trường Mỹ khắt khe đối với nông sản tươi là vậy nhưng nông sản sau sơ chế, chế biến đang có thêm cơ hội xuất khẩu rất lớn vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều này mở ra cơ hội cho nông sản của tỉnh Bình Phước cả về rau, củ, quả và hạt. Bình Phước đã có thời gian dài xuất khẩu mạnh mẽ Hạt điều, Hạt tiêu, Mủ cao su vào Mỹ sẽ giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Bình Phước củng cố thêm lựa chọn xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường Bắc Mỹ khác.

Xem tiếp 

 
 
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ  

Trái cây thứ 7 của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên vào Mỹ, trước đó là 6 loại quả tươi khác gồm Xoài, Nhãn, Vải, Chôm chôm, Vú sữa và Thanh long. Riêng Thanh long phía Mỹ đang xem xét nhập khẩu chính ngạch cả 3 loại giống Thanh long ruột đỏ, Thanh long ruột trắng và Thanh long vỏ vàng ruột trắng. Thị trường Mỹ khắt khe đối với nông sản tươi là vậy nhưng nông sản sau sơ chế, chế biến đang có thêm cơ hội xuất khẩu rất lớn vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều này mở ra cơ hội cho nông sản của tỉnh Bình Phước cả về rau, củ, quả và hạt. Bình Phước đã có thời gian dài xuất khẩu mạnh mẽ Hạt điều, Hạt tiêu, Mủ cao su vào Mỹ sẽ giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Bình Phước củng cố thêm lựa chọn xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường Bắc Mỹ khác.

Xem tiếp 

 
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Ngoài hạt điều, rau-củ-quả Bình Phước: có Cơ hội Xuất khẩu vào Mỹ  

Trái cây thứ 7 của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch lần đầu tiên vào Mỹ, trước đó là 6 loại quả tươi khác gồm Xoài, Nhãn, Vải, Chôm chôm, Vú sữa và Thanh long. Riêng Thanh long phía Mỹ đang xem xét nhập khẩu chính ngạch cả 3 loại giống Thanh long ruột đỏ, Thanh long ruột trắng và Thanh long vỏ vàng ruột trắng. Thị trường Mỹ khắt khe đối với nông sản tươi là vậy nhưng nông sản sau sơ chế, chế biến đang có thêm cơ hội xuất khẩu rất lớn vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều này mở ra cơ hội cho nông sản của tỉnh Bình Phước cả về rau, củ, quả và hạt. Bình Phước đã có thời gian dài xuất khẩu mạnh mẽ Hạt điều, Hạt tiêu, Mủ cao su vào Mỹ sẽ giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Bình Phước củng cố thêm lựa chọn xuất khẩu trước khi mở rộng ra các thị trường Bắc Mỹ khác.

Xem tiếp 

 
Văn bản mới

Văn bản - Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 1503/QĐ-UBND

Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quả

lượt xem: 309 | lượt tải:100

21/2021/NĐ-CP

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

lượt xem: 729 | lượt tải:202

Quyết định số 386/QĐ-TTg

Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025

lượt xem: 299 | lượt tải:0

21/2020/TT-BCT

Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

lượt xem: 1046 | lượt tải:309

98/2020/NĐ-CP

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

lượt xem: 748 | lượt tải:235
Thuốc nam trị tiểu đường
Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay4,491
 • Tháng hiện tại4,491
 • Tổng lượt truy cập4,426,989
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây