ddnong
hotlinesct
 
Banner ngang ATTP
Thông tin thị trường - xúc tiến thương mại
 • Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책
   05/05/2023 03:47

  Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

  Vu Thai Son 사업가, (주)Long Son 회장이자, Binh Phuoc 캐슈협회 회장이다. Vu Thai Son 회장님은 베트남 뿐만이 아니라 캐슈 재배하는 여러국가에서 캐슈 산업의 최대 사업가이자 수출업자이다. 그는 국제 캐슈넛 산업의 선도적인 사업가로 간주된다.
  Chủ tịch Hội điều Bình Phước: Đề xuất nhỏ nhưng Giải pháp toàn cầu
   03/05/2023 09:49

  Chủ tịch Hội điều Bình Phước: Đề xuất nhỏ nhưng Giải pháp toàn cầu

  Chủ tịch Hội điều Bình Phước, Doanh nhân Vũ Thái Sơn, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Sơn. Ông Vũ Thái Sơn được đánh giá là Doanh nhân hàng đầu Ngành điều Quốc tế, khi ông vừa là nhà đầu tư và nhà xuất khẩu hạt điều lớn nhất Việt Nam và một số quốc gia trồng điều trong khu vực.
 • Nhà đầu tư và xuất khẩu hạt điều lớn nhất Việt Nam chỉ ra cách tiếp cận gợi ý chính sách Ngành điều Bình Phước
   28/04/2023 22:28

  Nhà đầu tư và xuất khẩu hạt điều lớn nhất Việt Nam chỉ ra cách tiếp cận gợi ý chính sách Ngành điều Bình Phước

  Sau bài viết được đăng tải ngày 28/4/2023 trên Cổng thông tin ngành Công Thương tỉnh Bình Phước với tựa đề “Doanh nhân hàng đầu Ngành điều Quốc tế hiến kế Ngành điều Bình Phước”, chỉ một ngày hơn 200 lượt độc giả quan tâm tới giải pháp được đề cập bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Sơn đồng thời là Chủ tịch Hội điều Bình Phước Ông Vũ Thái Sơn. Đó là giữa nhiều giải pháp quan trọng đang được cân nhắc lựa chọn ở quy mô quốc gia và mỗi địa phương có lợi thế về cây điều thì Bình Phước phải có ít nhất một giải pháp căn cơ để làm ngay đó là rà soát, chuẩn hóa lại quy trình, thủ tục cấp và quản lý Chỉ dẫn địa lý Hạt điều Bình Phước nhằm tái khẳng định thương hiệu chất lượng vốn có của Hạt điều Bình Phước, củng cố sự minh bạch và tăng cường sức cạnh tranh ngang bằng trong thị trường quốc tế về điều.
  Doanh nhân hàng đầu Ngành điều Quốc tế hiến kế Ngành điều Bình Phước
   28/04/2023 05:04

  Doanh nhân hàng đầu Ngành điều Quốc tế hiến kế Ngành điều Bình Phước

  Ngày 27/4/2023, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đã diễn ra Hội nghị Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Ngành điều Bình Phước giai đoạn 2020–2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đã chủ trì Hội nghị.
 • Công Thương BÌNH PHƯỚC thúc đẩy cơ hội xuất khẩu của Tỉnh vào ISRAEL
   09/04/2023 21:15

  Công Thương BÌNH PHƯỚC thúc đẩy cơ hội xuất khẩu của Tỉnh vào ISRAEL

  Trước khi FTA giữa Việt Nam và Israel có hiệu lực thì Bình Phước đã có quan hệ thương mại mạnh mẽ với Israel về các mặt hàng chủ lực của tỉnh như Hạt điều, Dệt may, Giầy dép,... Tuy nhiên, mặc dù có xu hướng tăng trưởng vào thị trường tiềm năng này nhưng biến động giữa các năm rất lớn đòi hỏi Bình Phước cần có những chiến lược xuất khẩu ổn định hơn. FTA giữa Việt Nam và Israel chính là cơ hội để ngành Công Thương tỉnh Bình Phước thực hiện mong muốn này.

Banner Price and Business 01 (2)
SCT011
sangd
Liên kết website

 

Góc quảng cáo
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Thời gian quan, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các sở, ngành và địa phương đã chủ động triển khai phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp 

Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Vu Thai Son 사업가, (주)Long Son 회장이자, Binh Phuoc 캐슈협회 회장이다. Vu Thai Son 회장님은 베트남 뿐만이 아니라 캐슈 재배하는 여러국가에서 캐슈 산업의 최대 사업가이자 수출업자이다. 그는 국제 캐슈넛 산업의 선도적인 사업가로 간주된다.

Xem tiếp 

 
Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Vu Thai Son 사업가, (주)Long Son 회장이자, Binh Phuoc 캐슈협회 회장이다. Vu Thai Son 회장님은 베트남 뿐만이 아니라 캐슈 재배하는 여러국가에서 캐슈 산업의 최대 사업가이자 수출업자이다. 그는 국제 캐슈넛 산업의 선도적인 사업가로 간주된다.

Xem tiếp 

Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Vu Thai Son 사업가, (주)Long Son 회장이자, Binh Phuoc 캐슈협회 회장이다. Vu Thai Son 회장님은 베트남 뿐만이 아니라 캐슈 재배하는 여러국가에서 캐슈 산업의 최대 사업가이자 수출업자이다. 그는 국제 캐슈넛 산업의 선도적인 사업가로 간주된다.

Xem tiếp 

 
Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Vu Thai Son 사업가, (주)Long Son 회장이자, Binh Phuoc 캐슈협회 회장이다. Vu Thai Son 회장님은 베트남 뿐만이 아니라 캐슈 재배하는 여러국가에서 캐슈 산업의 최대 사업가이자 수출업자이다. 그는 국제 캐슈넛 산업의 선도적인 사업가로 간주된다.

Xem tiếp 

 
Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Vu Thai Son 사업가, (주)Long Son 회장이자, Binh Phuoc 캐슈협회 회장이다. Vu Thai Son 회장님은 베트남 뿐만이 아니라 캐슈 재배하는 여러국가에서 캐슈 산업의 최대 사업가이자 수출업자이다. 그는 국제 캐슈넛 산업의 선도적인 사업가로 간주된다.

Xem tiếp 

Quyết định công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công Thương

Quyết định công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công Thương

Ngày 09/5/2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND về Công bố Quy trình giải quyết TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Xem tiếp 

 
Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Vu Thai Son 사업가, (주)Long Son 회장이자, Binh Phuoc 캐슈협회 회장이다. Vu Thai Son 회장님은 베트남 뿐만이 아니라 캐슈 재배하는 여러국가에서 캐슈 산업의 최대 사업가이자 수출업자이다. 그는 국제 캐슈넛 산업의 선도적인 사업가로 간주된다.

Xem tiếp 

 
Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Binh Phuoc 캐슈 협회 회장님: 스몰 제안이나 글로벌 해결책

Vu Thai Son 사업가, (주)Long Son 회장이자, Binh Phuoc 캐슈협회 회장이다. Vu Thai Son 회장님은 베트남 뿐만이 아니라 캐슈 재배하는 여러국가에서 캐슈 산업의 최대 사업가이자 수출업자이다. 그는 국제 캐슈넛 산업의 선도적인 사업가로 간주된다.

Xem tiếp 

 
Văn bản mới

Văn bản - Chỉ đạo điều hành

Luật số 07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

lượt xem: 237 | lượt tải:83

Luật số 08/2022/QH15

Luật Kinh doanh bảo hiểm

lượt xem: 537 | lượt tải:75

Luật số 05/2022/QH15

Luật Điện ảnh

lượt xem: 344 | lượt tải:123

Luật số 06/2022/QH15

Luật Thi đua Khen thưởng

lượt xem: 316 | lượt tải:91

Luật số 04/2022/QH15

Luật Cảnh sát cơ động

lượt xem: 465 | lượt tải:76
Thuốc nam trị tiểu đường
Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay2,155
 • Tháng hiện tại14,561
 • Tổng lượt truy cập5,244,595
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây