Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng

  TÊN THỦ TỤC SỐ NGÀY GQ DVC MỨC 4
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 10
nophoso
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 5
nophoso
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 5
nophoso
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 10
nophoso
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 5
nophoso
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 5
nophoso
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 10
nophoso
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 5
nophoso
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 5
nophoso
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 10
nophoso
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 5
nophoso
12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 5
nophoso
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 10
nophoso
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải. 5
nophoso
15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 5
nophoso
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 10
nophoso
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 4
nophoso
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 4
nophoso
19 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 10
nophoso
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 4
nophoso
21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 4
nophoso
22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG 10
nophoso
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG 4
nophoso
24 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG 4
nophoso

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây