Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ hai - 22/05/2023 05:04 57 0
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028
           Chiều ngày 19/5/2023, Công đoàn Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Công Thương.
Các Đại biểu tham dự Đại hội
 
       Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
        Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có một số nội dung nổi bật trong nhiệm kỳ qua là:
        - Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ: Ban Chấp hành công đoàn luôn quan tâm đến đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên như làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, tương trợ, đề xuất với lãnh đạo cơ quan bố trí nghỉ phép cho đoàn viên theo quy định, kịp thời sẻ chia, thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ...
          - Tham gia quản lý, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: Ban Chấp hành luôn chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Viên chức phát động..., vận động 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do công đoàn cấp trên phát động, thưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nếp sống văn minh cá nhân, công đoàn vững mạnh,… Hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen, Công đoàn Viên chức tặng Giấy khen 2 tập thể và nhiều cá nhân.
         - Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của đoàn viên công đoàn, Công đoàn cơ sở đều đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh” nay là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
          - Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan: Trong nhiệm kỳ, công tác công đoàn đã có nhiều tiến bộ, tổ chức công đoàn đã được củng cố, kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động và đã có nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của ngành. Ghi nhận những công lao của đoàn viên công đoàn, Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh, giám đốc Sở đã trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng cho đoàn viên công đoàn .
          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cơ quan, trên cơ sở đó hàng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
Đ/c Vũ Ngọc Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

        Tuy nhiên, trước những yêu cầu đòi hỏi của ngành, nhiều khó khăn, thách thức đã và đang tiếp tục đặt ra, đó là yêu cầu của sự phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc hơn của ngành công thương, cũng như để tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên công đoàn và người lao động, là cầu nối giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với Đảng uỷ Sở. Thay mặt Đảng ủy, Tôi đề nghị Ban Chấp hành công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023-2028 cần sớm có giải pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
        Một là, chủ động nghiên cứu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Công đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước để cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở và Công đoàn Sở.
        Hai là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban nữ công, phát huy quyền dân chủ của đoàn viên công đoàn, người lao động.
       Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành TW Đảng khoá X về: “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” phù hợp với nhiệm vụ  của ngành Công Thương.
       Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật cho đoàn viên công đoàn, người lao; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên công đoàn, người lao động phấn khởi, hăng say làm việc, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng Sở Công Thương ngày càng phát triển.
       Năm là, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh cho cán bộ công đoàn; mọi hoạt động tập trung hướng về cơ sở, lấy sự tham gia của đoàn viên công đoàn và người lao động làm thước đo cho hoạt động của tổ chức công đoàn; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nap.
Cũng tại Đại hội này, còn một nhiệm vụ rất quan trọng, quyết định sự thành công của Đại hội là: Bầu Ban chấp hành công đoàn Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028. Tôi đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có phẩm chất đạo đức, có uy tín, tín nhiệm đối với công đoàn viên và người lao động vào Ban chấp hành công đoàn Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028.
BCH Công đoàn Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt
 
          Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCH Công đoàn Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương được BCH Công đoàn khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, BCH Công đoàn cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. 
         Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Tác giả bài viết: phòng QLNL

Nguồn tin: Sở Công Thương Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,155
  • Tháng hiện tại14,542
  • Tổng lượt truy cập5,244,576
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây